Today:

ஆற்றுபடுக்கையில் ஆயிரம் சிவலிங்கங்கள் கண்டுபிடிப்பு . . .

Posted by YAALAN0

இந்தியாவின் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஓடும் சாமல ஆற்றின் நீர்மட்டம் வரட்சி காரணமாக கீழிறங்க,ஆற்றுப்படுக்கையில் கற்களில் செதுக்கபட்ட ஆயிரம் சிவலிங்க வடிவங்கள் வெளியில் தெரிய தொடங்கி உள்ளன.பண்டைய காலத்தில் செதுக்கப்பட்ட இவை பின்னர் நீரினால் மூடப்பட்டிருக்கலாம்,
அவற்றின் படங்கள் 1439173310_sahasra_linga_15

1439069449_sahasra_linga_12

1439069448_sahasra-linga-11

1439069446_sahasra-linga-08-768x1024

1439069443_sahasra-linga-07

Tags

Leave Comment |

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(required)
(required)

A- A A+